fbpx

Past Simple

Múlt idő –Simple Past


A Past simple vagy egyszerű múlt olyan igeidő, amely azokról a dolgokról szól, amelyek korábban megtörténtek vagy léteztek. Az egyszerű múlt idő angolban a magyar múlt időre, hasonlít, amely azt jelzi, hogy egy esemény vagy történés már lezajlott. Képzeld el, hogy valaki megkérdezi, hogy : A barátod, mit csinált, miközben a városban volt a múlt hétvégén?

Simon a városban volt. – Simon was in town.

Simon részt vett egy hula hoop versenyen. – Simon entered a hula hoop contest.

Az egyszerű múlt idejű mondatokat gyakran időhatározókkal is jelzik, azaz megmondják, hogy mikor történt a cselekvés:

például:

tegnap – yesterday

tegnap este- yesterday evening

múlt éjszaka- last night

múlt csütörtökön – last Thursday

múlt nyáron – last summer

múlt hónapban- last month

múlt évben – last year

múlt héten – last week

Használjuk

1, Azoknál a cselekvéseknél, amelyek a múltban kezdődtek és be is fejeződtek.

Megvettük a házunkat 5 évvel ezelőtt- We bought our house five years ago.

2, Szokásos cselekvés volt a múltban.

Sosem maradtam fent sokáig.-I never stayed up late.

3,Befejezett cselekvések sorozata, amelyek egymást követték.

Tegnap felkeltem, aztán reggeliztem, és elindultam iskolába .- Yesterday I got up, had breakfast, and left for school.

Formái

1, Nem kivételes

Az egyszerű múlt idejű mondatban az ige kap –d , -ed végződést. Például: visit- visited, live- lived

Helyesírásuk:

A legtöbb ige –ed végződést kapstart – started
Amelyik ige –e –re végződik csak –d végződést kapdance – danced
Amelyik ige utolsó 2 betűje mássalhangzó + y elhagyja az -y-t és- ied végződést kaptry- tried
Azok a rövid szavak, amelyek utolsó szótagja magánhangzó+ mássalhangzóra végződnek megduplázzák az utolsó mássalhangzót és kapnak egy –ed végződést.stop- stopped
2 vagy több szótaagú szavak hangsúlyos magánhangzóra és egy mássalhangzóra végződnek – megduplázzák a mássalhangzót és –ed végződést kapnak.prefer- preferred kivétel: answer- answered
Szavak, amelyek egy magánhangzóra+ l betűre végződnek, megduplázzák az – l – t és ed végződést kapnak.travel – travelled kivétel: sail- sailed

2, Kivételes

Az egyszerű múlt idejű mondatban az igének egyedi múlt ideje van  (sajnos mindet külön meg kell tanulni : ( )

Pl: eat- ate

go- went

Állító mondat szórend

Alany – állítmány = múlt idejű ige etc.

Pl: I went to the chip shop. – Elmentem a halsütödébe.

Egyszerű múlt idő kérdés

Az előző témánál már sokat tanultunk az egyszerű múlt időről, most a kérdésalkotást fogjuk átvenni.

Az angol kérdés úgy, mint a magyarnak két alaptípusa van:

1,Eldöntendő – igennel vagy nemmel lehet rá válaszolni. Pl: Te angol vagy? válasz: igen vagy nem

2, Kiegészítendő – Hol voltál? válasz: a városban

Az angolban mindkét kérdésnél tartani kell a kérdő szórendet, a kiegészítendő kérdés első szava pedig egy kérdőszó lesz.

Kérdő szórend egyszerű jelen időben:

1 eldöntendő kérdések:

Did segédige + alany+ ige jelen idejű alakja!

 Ilike
 youeat
 he /she/itgo
Didwesleep
 you 
 they 
   

Did you sleep last night? – Aludtál tegnap?

Did he eat fish by the lake? – Halat evett a tó mellett?

Kiegészítendő kérdések

Where Ilike
How youeat
When he /she/itgo
Whydidwesleep
What you 
Who they 
How often   

Where did you sleep last night? – Hol aludtál tegnap?

Why did he eat fish by the lake? –Miért evett halat a tó mellett?

Tagadó mondat

A tagadó mondat egyszerű múlt időben kulcs segédigéje a did +not = didn’t .

Múlt idejű mondat egyszerűsített felépítése:

Alany + didn’t + ige jelen idejű alakja!

I like
you eat
he /she/it go
wedidn’tsleep
you  
they  

I didn’t like fish.- Nem szerettem a halat.

She didn’t go to that fast food restaurant last time. –Ő nem ment abba a gyorsétterembe a múltkor.

Past simple : the verb to be  múlt idejű létezés

A jelen idejű létezést tanultuk, (I am-én vagyok, you are-te vagy, he is– ő van , she is– ő van, we are – mi vagyunk, you are– ti vagytok, they are– ők vannak)

most „visszalépünk” a múltba, kicseréljük a létezést kifejező igéket (am, are, is-t) a múlt idejű párjukra (was, were) és olyan mondatokat kapunk eredményül, amelyben a magyarul a volt ragozott alakját használjuk.

Pl: Hol voltál? Tegnap iskolában voltam. – Where were you? I was at school.

Állító mondatok:

I was – Én voltam

You were– Te voltál

He/ She/It was – Ő volt

We were – Mi voltunk

You were– Ti voltatok

They were– Ők voltak

Tagadó mondatok

A „nem volt” ragozott alakját használjuk

Nem voltam a lejtőkön. – I wasn’t on the slopes.

Formája:

was +not = wasn’t, were+not= weren’t

I wasn’t – Én nem voltam

You weren’t– Te nem voltál

He/ She/It wasn’t – Ő nem volt

We weren’t – Mi nem voltunk

You weren’t – Ti nem voltatok

They weren’t – Ők nem voltak

Kérdés

A kérdéseknél más megszokhattuk, hogy a mondatot kérdő szórend szerint alkotjuk meg.

A segédige megelőzi az alanyt. A segédige  ebben az esetben was és a were.

Was I …? – Voltam…?

Were you…?- Voltál…?

Was He/She/It …? –Ő volt?

Were we…?- Voltunk?

Were you…?- Voltatok?

Were they…?- Voltak?

Hol voltál last night? – Where were you ma este?  Was he at university? –Volt az egyetemen?

A bejegyzés megtaláható bővített formában a Nyolcadikra nyelvvizsga II. anyagában